ԱՐԵԳԱԿ վարկային կազմակերպություն

Թարմացված է 18.07.2011

1997 թ-ին հիմնադրվել է որպես Միավորված Մեթոդիստների Օգնության Կոմիտեի (ՄՄՕԿ) միկրովարկային ծրագիր:

2006 թ-ին գրանցվել է որպես "ԱՐԵԳԱԿ” ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն (ՈՒՎԿ) ՓԲԸ:

Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի թիվ 11 լիցենզիա` տրված 28.03.2006թ.:

ԱՐԵԳԱԿ ՈՒՎԿ ՓԲԸ հիմնադիրն ու միակ բաժնետերն է հանդիսանում Նյու Յորք ՄՄՕԿ ՀԿ-ն:

ԱՐԵԳԱԿ ՈՒՎԿ ՓԲԸ գործում է Երևանում, Հայաստանի բոլոր մարզերում եւ Լեռնային Ղարաբաղում:

2011 թ-ի հունիսի 30-ի դրությամբ սպասարկում է ավելի քան 30 000 ակտիվ վարկառուներ 650 համայնքներում:

2011 թ-ի հունիսի 30-ի դրությամբ "ԱՐԵԳԱԿ”-ն ունի 205 աշխատողներ:

2011 թ-ի հունիսի 30-ի դրությամբ կազմակերպության ընդհանուր կապիտալը կազմում է 5 962 598 000 դրամ, ակտիվները` 9 204 137 000 դրամ, պարտավորությունները` 3 241 539 000 դրամ:

"ԱՐԵԳԱԿ”-ը միակ վարկային կազմակերպությունն է, որն ունի գրասենյակների ցանց Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի ողջ տարածքում:

 

Գործադիր տնօրեն Մարիամ Եսայան
Հասցե Ամիրյան 4/6, 146, 147, 152 և 153 տարածքներ
Հեռախոսահամար (010)54 36 28, (010)54 36 29
Ֆաքս (010)56 65 26
Էլ. հասցե aregak@aregak.am
Վեբկայք http://www.aregak.am

Պայմաններ

Թարմացված է. 19.12.2011

Վարկի տեսակը, չափը եւ պայմանները Մարմանժամկետը Տոկոսադրույքը
Խմբային երաշխավորություններով ապահովված Միկրովարկեր
- 60 000 – 1 260 000ՀՀ դրամ,ՀՀ մարզերում(բացիԵրևանից)և ԼՂՀ-ում
5, 9, 12 և 18 ամիս 1.1 %ամսական
Գրավով ապահովված բիզնեսվարկեր
-առավելագույնը 5 միլիոն ՀՀ դրամ, ՀՀ մարզերում և ԼՂՀ-ում
Առավելագույնը 48 ամիս 18-22% տարեկան
Երաշխավորություններով ապահովված Էքսպրեսվարկեր
-750.000 -2.0 միլիոն ՀՀ դրամ, ՀՀ և ԼՂՀ-ում
Առավելագույնը 24 ամիս 22% տարեկան
Խմբային երաշխավորություններով ապահովված Էքսպրեսվարկեր
-1 080 000- 2 000 000 ՀՀ դրամ(ՀՀ-ում), 600 000- 2 000 000 ՀՀ դրամ(ԼՂՀ-ում) , ՀՀ մարզերում (բացիԵրևանից)և ԼՂՀ-ում
Առավելագույնը 24 ամիս 22% տարեկան
Սպառողական վարկեր,
-առավելագույնը զուտ ամսական աշխատավարձի հնգապատիկը, բայց ոչ ավելի քան 2 000 000 ՀՀ դրամ, ՀՀ և ԼՂՀ-ում
Առավելագույնը 24 ամիս 23-24% տարեկան

Ամենաընթերցվածը
iTel
Mediamax
Sport
Bravo